ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ (AFP) ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ

ရခိုင် (၁၇) မြို့နယ်အနက် တောင်ကုတ်၊ ဂွ၊ ကျောက်တော် သုံးမြို့နယ်မှလွဲ၍ (၁၄) မြို့နယ်တို့တွင် ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ (AFP) ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၄၂) ဦးတို့သည် သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ခွဲ အသီးသီးတို့တွင် အမည်စာရင်း တင်သွင်း ခဲ့ကြပါသည်။ ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် တွဲဖက် ညှိနှိုင်ရေမှူး ဖြစ်သူ ဦးကျော်ဇောဦးသည်လည်း ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ (AFP)ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်အမည်စာ ရင်းတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

AFP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနက် အငယ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်၏ အသက်မှာ – (၂၅) နှစ် (၁၁) လ ဖြစ်ပြီး၊ အသက်အကြီးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်၏ အသက်မှာ – (၆၉) နှစ် ဖြစ်ပါသည်။

AFP ဝင်ပြိုင်သည့် စုစုပေါင်း (၄၂) နေရာတို့မှာ – ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ (၂၅) နေရာ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နေရာ (၁၁) နေရာ၊ အမျိုသားလွှတ်တော်နေရာ (၆) နေရာတို့ ဖြစ်ကြပါ သည်။

ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ (AFP) အား သစ္စာခံသော်လည်း ပါတီကိုယ်စားပြု အမည်စာရင်းတင်သွင်းခွင့်မရသည့် တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ် သုံးဦးကိုပါ ထည့်ပေါင်းလျှင် AFP အလံအား သစ္စာခံသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ စုစုပေါင်း အရေအတွက်မှာ (၄၅) ဦးဖြစ်ပါသည်။

ဦကျော်ဇောဦး
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ
ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ
၂၀၂၀-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၇) ရက်

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s